Over Rogal

Organisatie van een oorspronkelijk ambachtelijk, handmatig bedrijf is Rogal B.V. de laatste jaren meer en meer overgegaan op geautomatiseerde, PLC-bestuurde automaten, zonder daarbij het ambachtelijke te verliezen.

Ons bedrijf heeft een uitgebreide klantenkring; zij is actief in alle metaalverwerkende marktsegmenten. Door de steeds verdergaande automatisering en haar vakbekwame medewerkers is Rogal B.V. in staat haar afnemers een product aan te bieden met steeds constante kwaliteit. Deze constante kwaliteit wordt in stand gehouden door regelmatig interne en externe metingen te (laten) verrichten.

Rogal B.V. heeft een eigen laboratorium. Hierdoor kan het bedrijf garanderen, dat de bewerkingen onder constante parameters plaatsvinden.

In het kwaliteitssysteem spelen de volgende zaken een grote rol:

  • Eigen badcontrole, waardoor snelle correcties van badafwijkingen mogelijk zijn;
  • Laagdiktemetingen aan de automaat, die periodiek gecontroleerd worden door een laagdiktemeting in het laboratorium d.m.v. een X-Ray.
  • Periodieke externe zoutsproeitesten op verzoek van klant of ter interne controle.
  • ISO 9001-2008 gecertificeerd sinds 2008

Rogal b.v. werkt in ploegendienst, waarbij elke ploeg een, gediplomeerde, ploegchef heeft. Door de platte organisatiestructuur zijn deze mensen altijd goed geïnformeerd over veranderingen in het productieproces en zijn in staat om zelfstandig de klanten van dienst te zijn.